Om forståelse og handlekraft i møte med barn utsatt for vold og overgrep

Siri Søftestad, Øivind Aschjem

Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt har vært preget av tabu, hemmeligholdelse og fortielse. «Hvis klær kunne fortelle» er en fagbok som dokumenterer vold og overgrep ved bruk av visuelle og litterære elementer, og som formidler praktisk informasjon og kunnskap om emnet.

Boka består av fotografier av barneklær og gjenstander eid av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, samt små fortellinger knyttet til hvert plagg.

Boka vender også blikket utover mot forholdet mellom fagpersonen og den som har vært utsatt for vold og overgrep. Her vektlegges blant annet relasjon og kommunikasjon, de profesjonelles handlekraft, praktiske framgangsmåter og samtalemetodikk.

En av målsettingene er å inspirere studenter og fagfolk til å søke utvidet kunnskap og innsikt om hvordan man best kan se, møte, og bistå barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

«Hvis klær kunne fortelle» er rettet mot fagfolk som arbeider med barn og unge i for eksempel skole, barnehage, helseetat, barnevern eller politi. Den vil også egne seg for studenter som utdanner seg innen de samme yrkesgruppene. Boka kan dessuten benyttes som et verktøy i undervisnings- og opplysningsøyemed, både til barn, ungdom og voksne. Tips og ideer om hvordan dette kan gjøres i praksis er inkludert. 

Bestill boka HER.

 

- fra privat avmakt til tverretatlig handlekraft

Siri Søftestad

 

 

Boken gir en innføring i teoretisk kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og viser også hvordan man kan arbeide med barn som har vært utsatt for overgrep. Det er nær sammenheng mellom valg av teoretisk forståelse og praktisk handling, og forfatteren legger vekt på betydningen av tverretatlig samarbeid i møte med barna og deres familier.

Bestill boken HER.

- veier ut av fortielsen

Siri Søftestad

 

 

Mange barn med overgrepserfaringer lever tause med sine katastrofehemmeligheter. Det å gjøre overgrep kjent beskrives og oppleves ofte som en nesten uoverkommelig utfordring. Boken henvender seg derfor til alle som i hverdagsliv eller profesjonelle sammenhenger møter barn, slik at det kan bli mulig å snakke om «det som ikke finnes».

Bestill boken HER.

Traumebevisst tilnærming

Siri Søftestad (red.), Inger Lise Andersen (red.) 

 

 

Er du opptatt av å beskytte barn mot seksuelle overgrep? Og av kunnskap om utsatte barns tilfrisknings- og utviklingsfremmende prosesser?
Boka gir deg grunnleggende kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Den presenterer også en traumebevisst forståelse som fungerer gjennom mistanke, avdekking, beskyttelse og behandling. Eksemplene er fra skole, barnevern, politi og behandling.

Bestill boken HER.

 

 

       Gaver til reddesmå kan gis til konto 1503.31.28719

                                                                      ©2016 Reddesmå.no • Design/web: Figuru/Granrud Development