Siri Søftestad og Øivind Aschjem ønsker å invitere til en folkebevegelse som i enhver anledning skal arbeide kompromissløst for beskyttelse og hjelp til de minste barna. Målet er at så mange som mulig bidrar på sin måte til at hjemmet skal være et trygt sted for barn. Siri Søftestad og Øivind Aschjem har blitt invitert til å delta på visninger av dokumentarutstillingene “ Hvis klær kunne fortelle 1 og 2”, holdt foredrag, og sammen med andre, arrangert konserter og andre arrangementer. Dette ønsker vi å fortsette med.
 
DETTE KAN DU GJØRE:
•  Invitere Siri og Øivind til foredrag.
•  Invitere “ Hvis klær kunne fortelle 1 og 2” til din kommune.
•  Kjøpe plakater fra kampanjen “ Aldri mer Christoffer”
•  Invitere utstillingen “ Fra krenkelse til håp” gjennom å ta kontakt med Vestfold Krisesenter.
•  Arrangere konserter i samarbeid med Siri Søftestad og Øivind Aschjem.

Gaver til reddesmå.no-prosjekter kan gis til konto 1503.31.28719 eller på Vipps.

Vårt vippsnummer er 88812.

 

 

 

 

 

 

 

       Gaver til reddesmå kan gis til konto 1503.31.28719

                                                                      ©2016 Reddesmå.no • Design/web: Figuru/Granrud Development