Siri Søftestad og Øivind Aschjem ønsker å invitere til en folkebevegelse som i enhver anledning skal arbeide kompromissløst for beskyttelse og hjelp til de minste barna. Målet er at så mange som mulig bidrar på sin måte til at hjemmet skal være et trygt sted for barn. Gjennom disse årene har Siri Søftestad og Øivind Aschjem blitt invitert til å delta på visninger av dokumentarutstillingene “ Hvis klær kunne fortelle 1 og 2”, holdt foredrag og sammen med andre arranger konserter og andre arrangementer.

Øivind Aschjem (f: 1949) er utdannet psykiatrisk sykepleier og familieteraput. Han har siden begynnelsen av 80 tallet møtt barn, ungdom og voksne som på ulike måter har opplevd tunge påkjenninger I egen familie. I tilegg til terapeutisk arbeid har han i alle disse årene formidlet sine erfaringer gjennom foredrag, utstillinger, kampanjer og filmer. Øivind Aschjem er ideskaper bak "Sinna Mann" som gjennom bok, teater og film presenterer en familie merket av vold. Boj er hovedpersonen i denne historien, et barn som greier å bryte ut av tausheten og bli fritatt for skam og skyld.
 
Øivind Aschjem ønsker gjennom sitt engasjement og øke oppmerksomheten mot de minste barna som blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt og har sammen med Siri Søftestad vært initiativtager til reddesmå.no.

Siri Søftestad, fra Kristiansand, er sosionom og Ph.D. Hun har arbeidet i det tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990-årene, bl.a som rådgiver, tiltaks- og kompetanseutvikler, foredragsholder og forsker. Hun har skrevet flere fagbøker og en rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gaver til reddesmå kan gis til konto 1503.31.28719

                                                                      ©2016 Reddesmå.no • Design/web: Figuru/Granrud Development